ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i de kognitive funktioner. Hovedsymptomerne er uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. ADD (Attention Deficit Disorder) er en betegnelse for en bestemt type af ADHD, hvor H´et for hyperaktivitet er udeladt. ADD anvendes typisk, når hyperaktiviteten er fraværende eller ikke så fremtrædende, og hvor der udelukkende er tale om forstyrrelse af opmærksomheden. Man taler også om den ”stille ADHD”.

Fælles for personer med begge typer er, at de har vanskeligheder med at skabe overblik og struktur i hverdagen. Det gælder planlægning, koordinering og gennemførelse af arbejdsopgaver, skolerelaterede opgaver eller andre aktiviteter. Der kan også være udfordringer i tidsfornemmelsen, som gør, at det kan være svært at overholde aftaler. I forbindelse med dagligdags opgaver, som eksempelvis at vaske tøj eller købe ind, kan det være vanskeligt at motivere sig selv til at tage initiativ hertil. Det at tage beslutninger kan være en udfordring, idet det kan være svært at gennemskue konsekvenserne heraf.

For personer med både ADHD og ADD betyder det, at der ofte kan være yderligere problemer i forhold til sociale relationer, ligesom det kan give udfordringer med fastholdelse i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Her kan psykologisk rådgivning og samtaleterapi være nyttigt for at få struktur på hverdagen.