Autisme – Autismespektrumforstyrrelser

En diagnose indenfor ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelse – er en medfødt, gennemgribende neurologisk udviklingsforstyrrelse. Personer med autisme har en anderledes måde at sanse, forstå og navigere i verden på. Derfor kan du modtage behandling af autisme med psykoterapi så, autisme bliver nemmere at leve med.

Eksempelvis kan det være udfordrende at begå sig i sociale sammenhænge og i kommunikationen med andre, da det sagte ord bliver forstået helt konkret. Sproglige finurligheder som ironi, antydninger, morsomheder og lignende bliver sjældent forstået.

Sansningen hos personer med autisme bliver forstærket og ofte umulig at distrahere fra. Lugten af regnvåd asfalt kan opleves uhåndterbart, almindeligt tøj kan føles svidende og omklamrende på kroppen, en høj lyd i trafikken kan opleves som skærende og øredøvende, ligesom stemninger i et arbejds- eller klasselokale kan mærkes med en voldsom intensitet.

 

Autisme – Kend dine udfordringer

Sansepåvirkningerne gør, at personer med ASF bliver overstimulerede i dagligdagen, hvortil kommer udfordringer i sociale og kommunikative sammenhænge. Derfor kan hverdagen blive vanskelig at håndtere, samt opleves som overbelastende og udmattende.

Hertil kommer, at hos ca. 80% af personer med ASF findes der en komorbiditet, dvs. der findes én eller flere tillægsdiagnoser som AD(H)D, angst, depression, stress, OCD, spiseforstyrrelser eller lign. Det betyder selvfølgelig, at udfordringerne forstærkes. Læs mere om hvilke psykoterapeutiske behandlinger vi tilbyder her!

Behandling af autisme | autisme | lev med autisme | | Autismespektrumforstyrrelser