Forældrerollen

At være forældre er dejligt. I mange tilfælde kan det dog også være behæftet med store udfordringer, som kan være vanskelige at håndtere. I nogle tilfælde opleves det som om, ens barn/børn bestemmer det hele, og at man som forældre har svært ved at sige nej og sætte grænser. I andre tilfælde er det svært at forstå, hvorfor barnet/børnene gør det modsatte af det, som man gerne vil have dem til. Måske er man som forældre ej heller enige om, hvordan ”børneopdragelsen” skal foregå.

Det er ofte meget frustrerende og kan påvirke hverdagen i en negativ retning.

Her kan det være meget fordelagtigt at få redskaber til at håndtere de forskellige udfordringer til gavn for både dig/jer som forældre og barnet/børnene.