Autisme og ADHD

Både Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og ADHD er medfødte gennemgribende psykiske udviklingsforstyrrelser.
Begge diagnoser er genetisk betingede og arvelige funktionsnedsættelser.
Diagnoserne kan give mange vanskeligheder i dagligdagen, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt
at have støttende og rådgivende samtaler.

Autisme spektrum forstyrrelser, ASF

En diagnose indenfor ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelser – er en medfødt, gennemgribende neurologisk udviklingsforstyrrelse. Personer med autisme har en anderledes måde at sanse, forstå og navigere i verden på. Derfor kan du modtage rådgivning og støtte af din autisme med samtaler, så autisme bliver lettere at leve med.

Typisk kan det være udfordrende at begå sig i sociale sammenhænge og i kommunikationen med andre, da det sagte ord bliver forstået helt konkret. Sproglige finurligheder som ironi, antydninger, morsomheder og lignende bliver sjældent forstået.

Sansningen hos personer med autisme bliver forstærket og ofte umulig at distrahere fra. Lugten af regnvåd asfalt kan opleves uhåndterbart, almindeligt tøj kan føles svidende og omklamrende på kroppen, en høj lyd i trafikken kan opleves som skærende og øredøvende, ligesom stemninger i et arbejds- eller klasselokale kan mærkes med en voldsom intensitet.

Sansepåvirkningerne gør, at personer med ASF bliver overstimulerede i dagligdagen, hvortil kommer udfordringer i sociale og kommunikative sammenhænge. Derfor kan hverdagen blive vanskelig at håndtere, samt opleves som overbelastende og udmattende.

Maskering og camouflering er en typisk strategi til at skjule, at man kan føle sig anderledes end andre mennesker. Det kan også være til at finde løsninger på problemer, der er typiske for mennesker med autisme, f.eks. smalltalk, øjenkontakt m.m. Resultatet er dog, at det er medvirkende til udmattelse og overbelastning. Det er fortrinsvis piger og kvinder, som bliver specialister i at maskere.

Hos ca. 80 procent af personer med ASF findes der en komorbiditet. Det betyder, at mennesker med autisme typisk har én eller flere tillægsdiagnoser som ADHD, angst, depression, stress, OCD, spiseforstyrrelser eller lign. Det betyder selvfølgelig, at udfordringerne forstærkes.

Her kan psykologisk rådgivning og støtte være nyttig til at forstå og håndtere de mange udfordringer i dagligdagen.

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en medfødt neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i de kognitive funktioner. Hovedsymptomerne er uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. ADD (Attention Deficit Disorder) er en betegnelse for en bestemt type af ADHD, hvor H´et for hyperaktivitet er udeladt. ADD anvendes typisk, når hyperaktiviteten er fraværende eller ikke så fremtrædende, og hvor der udelukkende er tale om forstyrrelse af opmærksomheden. Man taler også om den ”stille ADHD”.

Fælles for personer med begge typer er, at de har vanskeligheder med at skabe overblik og struktur i hverdagen. Det gælder planlægning, koordinering og gennemførelse af arbejdsopgaver, skolerelaterede opgaver eller andre aktiviteter. Der kan også være udfordringer i tidsfornemmelsen, som gør, at det kan være svært at overholde aftaler.

I forbindelse med dagligdags opgaver, som f.eks. at købe ind eller lave mad, kan det være vanskeligt at motivere sig selv til at tage initiativ hertil. Det at tage beslutninger kan være en udfordring, idet det kan være svært at gennemskue konsekvenserne heraf.

For personer med både ADHD og ADD betyder det, at der ofte kan være yderligere problemer i forhold til sociale relationer, ligesom det kan give udfordringer med fastholdelse i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Her kan psykologisk rådgivning og støtte være nyttigt for at få struktur på hverdagen.

Kontakt Naturens Veje på Fyn

Ønsker du en uforpligtende samtale,
er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 2070 1446
eller sende en mail på lone@naturensveje.dk

Alle bliver budt velkommen med et smil.