Naturterapi på Fyn

Naturterapi er ideelt til at forebygge og behandle angst, depression og stress. Naturterapi forøger både selvværd og selvtillid, ligesom den også har en beroligende effekt. Her hos naturensveje tilbyder jeg naturterapi på Fyn til at hjælpe dig!

Adskillige forskningsresultater konkluderer, at naturterapi er et effektivt middel til at fremme psykisk sundhed og velvære. Naturterapi kan kombineres med de former for psykoterapi, som jeg tilbyder. Her inddrages oplevelser og væren i naturen som en vigtig del af helingsprocessen.

Tag kontakt til mig i dag – og plej dig selv til naturterapi. Ring til mig på: 20 70 14 46

naturterapi på Fyn hos naturensveje.dk

Traumatiske oplevelser kan ofte være vanskelige at forklare med ord. At være i naturen – enten alene eller sammen med mig – kan desuden åbne op for en ny måde at kommunikere på. Ved hjælp af naturens metaforer og symboler bliver det muligt at forklare, “hvad der er sket”, og hvordan det opleves. Samtidig er naturterapi ikke begrænset af et lille konsultationsrum, hvor mange personer kan opleve både angst og panik.

Pleje af personligt velværd med naturterapi på Fyn

Naturterapi har en holistisk tilgang, dvs. mennesket betragtes om en aktiv del af en større helhed; naturen eller universet. Der kan tales om en natur-psyke-krop forbindelse. En forbundethed som netop kan anvendes både psykoterapeutisk og i forbindelse med pleje af personligt velvære.

I det samspil kan du få oplevelsen af:

 • Nærvær
 • Forståelse
 • Ro
 • Forbundethed
 • Harmoni

Forskning

Mange forskningsresultater konkluderer, at naturterapi er et effektivt middel til at fremme psykisk sundhed og velvære. Samtidig er det ideelt til at forebygge og behandle psykiske lidelser som angst, depression og stress.

Det er bl.a. påvist, at naturterapi kan:

 • Mindske oplevelsen af stress (Heywood, 1978; Baum, Singer & Baum, 1982; Ulrich & Simons, 1986)
 • Forøge både selvtillid og selvværd (Wright, 1983)
 • Virke beoligende på puls samt nedsætte muskelspændinger og hjertefrekvens (Ulrich, Dimberg & Driver, 1991)
 • Reducere trangen til alkohol og tobak (Russell & Mehrabian, 1976) 

Den positive effekt er således ikke kun begrænset til det psykologiske niveau, men involverer også centralnervesystemet og den ofte psykofysisk ledsagende angst.

Litteratur

 • Burns, George W. (1998). Nature-Guided Therapy – Brief Integrative Strategies for Health and Well-Being. Taylor & Francis.
 • Buzzell, L., Chalquist C. (2009). Ecotherapy – healing with nature in mind. Sierra Club Books.
 • Linden, S. & Grut, J. (2002). The Healing Fields – working with psychotherapy and nature to rebuild shattered lives. Frances Lincolm Limited.
 • Roszak, T. (2001). The Voice of the Earth – An Exploration of Ecopsychology, 2. udg. Phanes Press.
 • Scott, S. (2003). Healing with Nature. Helios Press.