Naturterapi

Behandling af
angst, depression og stress

Naturterapi er ideelt til at forebygge og behandle lidelser som angst, depression og stress. Effekten af naturterapi forøger både selvværd og selvtillid, ligesom den også har en beroligende virkning. Hos Naturens Veje tilbyder jeg naturterapi på Fyn til at hjælpe og støtte dig!

Naturterapi kan kombineres med psykoterapi eller samtaleterapi, som jeg tilbyder. Her inddrages oplevelser og væren i naturen som en vigtig del psykoterapien.

Traumatiske oplevelser og svære følelser kan ofte være vanskelige at forklare med ord. At være i naturen – enten alene eller sammen med mig – kan desuden åbne op for en ny måde at kommunikere på. Ved hjælp af naturens metaforer og symboler bliver det muligt at forklare, “hvad der er sket”, og hvordan det opleves. Samtidig er naturterapi ikke begrænset af et lille konsultationsrum, hvor nogle mennesker kan opleve både angst og panik.

Pleje af personligt velvære
med naturterapi på fyn

Adskillige forskningsresultater konkluderer, at naturterapi er et effektivt middel til at fremme psykisk sundhed og velvære. 

Naturterapi har en holistisk tilgang, dvs. mennesket betragtes om en aktiv del af en større helhed; naturen eller universet. Der kan tales om en natur-psyke-krop forbindelse. En forbundethed som netop kan anvendes både psykoterapeutisk og i forbindelse med pleje af personligt velvære.

I det samspil kan du få oplevelsen af nærvær, forståelse, ro, forbundethed og harmoni. Følelser som mange mennesker i sig selv higer efter, og som typisk kan forebygge og forhindre oplevelser af angst, depression og stress m.m.

Forskning

Mange forskningsresultater konkluderer, at naturterapi er et effektivt middel til at fremme psykisk sundhed og velvære. Samtidig er det ideelt til at forebygge og behandle psykiske lidelser som angst, depression og stress. 

Det er påvist, at naturterapi kan:

  • mindske oplevelsen afstress (Heywood, 1978; Baum, Singer & Baum, 1982; Ulrich & Simons, 1986),
  • forøge bådeselvtillid og selvværd (Wright, 1983),
  • virkebeoligende på puls samt nedsætte muskelspændinger og hjertefrekvens (Ulrich, Dimberg & Driver, 1991), samt
  • reducere trangen tilalkohol og tobak (Russell & Mehrabian, 1976). 

Den positive effekt er således ikke kun begrænset til det psykologiske niveau, men involverer også centralnervesystemet og den ofte psykofysisk ledsagende angst.

Litteratur

  • Burns, George W. (1998). Nature-Guided Therapy – Brief Integrative Strategies for Health and Well-Being. Taylor & Francis.
  • Buzzell, L., Chalquist C. (2009). Ecotherapy – healing with nature in mind. Sierra Club Books.
  • Linden, S. & Grut, J. (2002). The Healing Fields – working with psychotherapy and nature to rebuild shattered lives. Frances Lincolm Limited.
  • Roszak, T. (2001). The Voice of the Earth – An Exploration of Ecopsychology, 2. udg. Phanes Press.
  • Scott, S. (2003). Healing with Nature. Helios Press.

Kontakt Naturens Veje på Fyn

Ønsker du en uforpligtende samtale,
er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 2070 1446
eller sende en mail på lone@naturensveje.dk

Alle bliver budt velkommen med et smil.