Naturterapi


Naturterapi - eller ecotherapy - er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark. I lande som ex. England, USA og Australien er opmærksomheden på naturens psykofaglige potentiale mere udbredt. Her har har man i mange år anvendt naturterapi med stor succes.

Formålet med naturterapi er at fremme psykisk sundhed og velvære. Naturterapi kan kombineres med de former for psykoterapi, som jeg tilbyder. Her inddrages oplevelser og væren i naturen - enten alene eller sammen med mig som psykoterapeut - som en vigtig del af helingsprocessen.

Naturterapi har en holistisk tilgang, dvs. mennesket betragtes om en aktiv del af en større helhed; naturen eller universet. Der kan tales om en natur-psyke-krop forbindelse. En forbundethed som netop kan anvendes både psykoterapeutisk og i forbindelse med pleje af personlig velvære.

I det samspil kan du få oplevelsen af:

  • Nærvær
  • Forståelse
  • Ro
  • Forbundethed
  • Harmoni 

Traumatiske oplevelser kan ofte være vanskelige at forklare med ord. At være i naturen – enten alene eller sammen med mig – kan desuden åbne op for en ny måde at kommunikere på. Ved hjælp af naturens metaforer og symboler bliver det muligt at forklare, "hvad der er sket", og hvordan det opleves. Samtidig er naturterapi ikke begrænset af et lille konsultationsrum, hvor mange mennesker kan opleve både angst og panik.

 Forskning

Adskillige forskningsresultater konkluderer, at naturterapi er et effektivt middel til at fremme psykisk sundhed og velvære. Samtidig er det ideelt til at forebygge og behandle psykiske lidelser som angst, depression og stress.

Eksempelvis er det påvist, at naturterapi kan mindske oplevelsen af stress (Heywood, 1978; Baum, Singer & Baum, 1982; Ulrich & Simons, 1986), ligesom terapien forøger både selvtillid og selvværd (Wright, 1983). Herudover kan effekten virke beoligende på puls samt nedsætte muskelspændinger og hjertefrekvens (Ulrich, Dimberg & Driver, 1991). Naturterapi har desuden påvist at kunne reducere trangen til alkohol og tobak (Russell & Mehrabian, 1976). Den positive effekt er således ikke kun begrænset til det psykologiske niveau, men involverer også centralnervesystemet og den ofte psykofysisk ledsagende angst.

 Litteratur

  • Burns, George W. (1998). Nature-Guided Therapy – Brief Integrative Strategies for Health and Well-Being. Taylor & Francis.
  • Buzzell, L., Chalquist C. (2009). Ecotherapy – healing with nature in mind. Sierra Club Books.
  • Linden, S. & Grut, J. (2002). The Healing Fields – working with psychotherapy and nature to rebuild shattered lives. Frances Lincolm Limited.
  • Roszak, T. (2001). The Voice of the Earth – An Exploration of Ecopsychology, 2. udg. Phanes Press.
  • Scott, S. (2003). Healing with Nature. Helios Press.
Følg Naturens Veje på Facebook
Top