Psykoterapi

Psykoterapi tilbydes til unge og voksne mennesker.

Der kan vælges mellem:

  • Individuel psykoterapi
  • Parterapi
  • Familieterapi
  • Gruppeterapi

Jeg har særlig erfaring med:

Kontakt Naturens Veje i Hillerød og Nordsjælland

Ønsker du en uforpligtende samtale, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 20 70 14 46 eller sende en mail på lone@naturensveje.dk. Du finder mig i Hillerød på adressen: Torvet 5 eller i Nordsjælland på adressen: Dronningmølle Stationsvej 33. Alle bliver budt velkommen med et smil.

Metode

Som psykoterapeut arbejder jeg eksistentielt, jeg-støttende og oplevelsesorienteret (fænomenologisk). Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i de problemstillinger, som du har.

Målet er, at samtalen mellem os opleves som ligeværdig og respektfuld. I det samspil vil du med kompetent støtte og vejledning kunne finde dine egne veje gennem vanskelighederne – og således komme videre.

Via min psykologiske og filosofiske uddannelsesmæssige baggrund bevæger jeg mig teoretisk i grænselandet mellem filosofi og psykologi. Jeg har hentet en del inspiration fra Søren Kierkegaard, og i bestræbelserne på at hjælpe et andet menneske nævner han:

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar.” (Kierkegaard, 1851:96f).

Foruden min store interesse i Søren Kierkegaards psykologi og filosofi, henter jeg yderligere inspiration fra Irvin Yalom, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli og Viktor Frankl.